Möt de pitchande företagen

 

Möt tio utvalda företag från hela Sverige som alla är redo att ta in kapital. De står för banbrytande lösningar med fokus på hållbarhet och digitalisering som möter morgondagens behov. Företagen representerar branscher inom skogsindustrin, sanitet, patientsäkerhet, hälsa, träning och musik. Alla företag har kvalitetssäkrats och har god potential för utveckling.
Ni kommer att möta bolag som levererar riktigt hög kvalitet på A-match den 21 oktober.


Läs mer om företagen nedan. 

   


Biosorbe är en metod som gör naturliga fibrer hydrofoba så att de absorberar olja och stöter bort vatten. Helt naturliga fibrer kan impregnera kläder och självklart också användas vid oljesanering och i filterlösningar.  Metoden är patenterad och fem kunder har testat produkten med gott resultat. Marknaden är global och Biosorbe samarbetar både med universitet och företag inom skogsindustrin. Nästa steg är att bygga en produktionsanläggning.

 
    
             
 

Exagard ser till att organisationer har rätt säkerhetskompetens. En app för anställda med pedagogisk inlärning ute i verksamheten, kompetenskontroll och enkel uppföljning i hela organisationen via den webbaserade översikten. Maskinsäkerhet, SBA och SAM är tre av många användningsområden som visualiseras och förenklas. Exagard förändrar begreppet säkerhet för medarbetare, potentiellt på global nivå.

På grund av sjukdom kommer inte Exagard att pitcha idag. Däremot finns de tillgängliga i det digitala minglet för er som vill veta mer.

 
    
        
 

FineCell tillverkar morgondagens biobaserade material, mikro-och nanocellulosa, med hjälp av teknik som tidigare varit okänd inom skogsindustrin. Mikro- och nanocellulosan användas för att ersätta olja i t.ex. plaster och kosmetika och resultatet är ett billigare och miljövänligt material med ökad prestanda. Det som tidigare varit stoppklossen för nanocellulosans framfart var industrialiseringen av processen för att tillverka och använda materialet. FineCell har med sin patenterade teknologi löst många av dessa problem och på så vis funnit de saknade pusselbitarna för en industriellt gångbar process.
       

Harvest Moon har utvecklat en helt ny typ av cirkulär toalett. Produkten möter behovet av hållbara sanitära lösningar som inte bygger på att använda vatten.  Toaletten separerar och omvandlar urin och fekalier till växtnäring och volymen minskas med 90 procent. Det underlättar tömning och transport av avfallet. De första kunderna är skandinaviska fritidshusägare. Nästa steg är den globala marknaden där behovet av hållbara och vattenfria toaletter är enorm.

 
    
        
 

Preactly är ett digitalt hälsoledningsverktyg för ett hållbart arbetsliv. Arbetsrelaterad ohälsa kostar cirka 60 miljarder årligen och orsakar stort personligt lidande. Samtidigt saknas effektiva verktyg för att ta ett helhetsperspektiv på hälsofrågan. Preactly vill förändra beteenden och förebygga ohälsa har nu lanserat ett forskningsbaserat coachande verktyg som ger tidiga insikter på individnivå om vad som påverkar oss på och utanför arbetet.

         
                            

RAPP är en forskningsbaserad IT-lösning som stöttar arbetet med att systematiskt följa upp och utveckla säkerheten och kvaliteten för patienter efter en operation.  Via ett antal frågor får patienten beskriva sin återhämtningsprocess. Frågorna är baserade på vetenskaplig evidens och ger sjukvården värdefulla data och en tydlig kvalitetsuppföljning. RAPP används av svenska privata och offentliga sjukhus i sin första version. Marknaden är stor och lösningen har fått stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. 


            

Skisens har utvecklat smarta skidhandtag som mäter skidåkarens effektutnyttjande under träning oavsett skidföre och andra omständigheter. Mätningar som tidigare behövde göras på lag kan nu göras av skidåkaren själv.  De smidiga sensorerna gör att skidåkaren kan värdera sin prestation på ett helt nytt sätt och jobba med sin utveckling med större precision. Målet är att utveckla en ny mätstandard inom sport och hälsa.  Under 2020 kan vi alla köpa produkten i handeln.                   

TubeSprout™ är ett nytt planteringssystem för gran och tall. Med hjälp av ett patenterat såddrör kan skogsplantor sås och planteras på ett miljövänligt sätt. Samtidigt nästan halveras planteringskostnaderna för skogsägaren.  Det unika med såddröret är att behovet av växthus, omplantering och kemikalier försvinner. Skogsägaren kan själv gå från sådd till planta och slipper mellanled. Produkten har patent i EU, USA, Kanada och Ryssland och den globala marknaden värderas till ca 1,5 miljarder. 

   
                   

Zeptagram är en nätbaserad tradingplattform för musikrättigheter baserat på crowdfunding. Det ger musikskapare helt nya möjligheter att skydda och leva på sin musik samtidigt som fans och intresserade kan investera i musik.  Den tekniska plattformen där musiker kan sälja andelar i sin musik har precis lanserats och intresset är stort. Blockkedjor och artificiell intelligens ger en säker och transparent hantering. Målet är en skapa en internationell börs för musikrättigheter som kan revolutionera hela branschen.

           


Zigrid utvecklar en unik, teknisk lösning som kan omvandla spillvärme i låga temperaturer till el. Majoriteten av den energi som produceras i dag återanvänds inte och potentialen är enorm.  Lösningen innebär produktion av el samtidigt som kostnaderna för att kyla spillvärme innan den kan släppas ut sjunker. En första prototyp är färdigställd och det finns kundintresse och en internationell marknad. Nästa steg är en kommersiell konfiguration av anläggningen.